easy-tax-insurances-and-helpdesk

CASER BOOT

BOOT

Op het water kunnen er zich altijd onvoorziene problemen voor doen. Daarom is een goede verzekering erg belangrijk. Met een Boot Verzekering hoeft u alleen maar uw bestemming uit te kiezen en weg te varen.

  Boot verzekering biedt de mogelijkheid om uit verschillende verzekeringsmodellen te kiezen. Van de meest elementaire tot de meest uitgebreide, waardoor u die verzekering kunt afsluiten, die aan uw  wensen voldoet.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN DE BOOT “NÁUTICO AVANTE “ ZIJN:
 • Flexibiliteit in keuze, gemakkelijk aan te passen aan de behoefte van elke  klant en aan het vaartuig.
 • Keuze uit verschillende verzekeringsmodellen:  
 • Asistentie ( bij alle  modellen) met dekkingen voor de opvarenden en het vaartuig, inclusief het afslepen.
 • Rechtsbijstand ( bij alle modellen) inclusief de vordering tot schadevergoeding en vooruitbetaling van rechtelijke en buitenrechtelijke compensatie.
 • Mogelijkheid tot het afsluiten van uitbreiding van de  Verplichte Wettelijke Aansprakelijkheid, met keuze uit 3 bedragen.
 • Mogelijkheid tot het afsluiten van een extra Ongevallenverzekering voor opvarenden.
 • Dekking van persoonlijke bezittingen, ( optioneel)
 • Het vaartuig is verzekerd tijdens het verblijf aan land en het vervoer over de weg, (optioneel)
 • Mogelijkheid om speciale  Engelse kondities af te sluiten ( Institute Yacht Clauses) voor vaartuigen met een waarde boven € 18.000,-

Nautico Avante garandeert in  de extra af te sluiten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering  voor de eigenaren van  recreatievaartuigen, de opvarenden , de waterskiërs en de produkten  die gesleept worden en die persoonlijk letsel kunnen oplopen of schade aan derden kunnen veroorzaken,  tot de omvang, grens en voorwaarden, zoals beschreven in R.D.607/1999, van 16 april (BOE 30.04.1999)