easy-tax-insurances-and-helpdesk

8 december Feestdag in Spanje Inmaculada Concepción

11-12-2016

Het wonder van Empel

HET WONDER VAN EMPELVoor de Spaanse legers die vochten tegen de Staten van Holland was 8 december 1585 een wonderbaarlijke dag.

Diverse Spaanse troepen gingen hun winterkwartier opzetten rond s’Hertogenbosch. Een groep vestigde zich in de Bommelerwaard een gebied tussen de rivieren maas en waal omdat men dacht er voldoende voedsel te vinden. De lokale boerenbevolking was echter met al hun voedsel en vee vertrokken naar Bommel waar een sterk garnizoen lag van de staten van Holland. Naast het gebrek aan voedsel, het koude weer en de regen werden de Spaanse troepen teruggedreven over de maas. De Hollandse troepen hadden de dijken doorgestoken en omsingelde de Spaanse troepen vervolgens  met een sterke legermacht op een honderdtal schepen. De Spanjaarden richtten hun verdediging in op de enkele hoogten die droog gebleven waren, waarvan er één Empel was. Om zich tegen de dreigende landing van de Hollanders te beschermen, groeven de Spanjaarden zich in rond de kerk van Empel. Een Spaanse soldaat vond daarbij op 7 december een onbeschadigd schilderij dat de Onbevlekte Ontvangenis van Maria voorstelde. Het schilderij werd naar het kerkje gebracht waarna een gebedsdienst plaatsvond. Op 8 december, een Nationale Feestdag in Spanje vanwege Maria Onbevlekte Ontvangenis, werd ook een processie gehouden in de Spaansgezinde stad s”Hertogenbosch om God’s hulp in te roepen voor de bevrijding van de ingesloten Spanjaarden. Later op dezelfde dag begon het te vriezen en de Hollandse schepen moesten zich terugtrekken om niet vast te komen zitten in het ijs. Zo konden de Spaanse troepen ontsnappen naar ’s-Hertogenbosch en beschouwde zij deze gebeurtenis als het wonder van Empel.