easy-tax-insurances-and-helpdesk

LEVEN / ONGEVAL

CASER LEVENSVERZEKERING:

Met het afsluiten van een Levensverzekering creëert u stabiliteit voor uw gezin in geval van ziekte, invaliditeit of overlijden. Een levensverzekering is net zo belangrijk als een verzekering voor huizen, auto's, etc...

Als één van de leden van het gezin komt te  overlijden of invalide wordt  ,dan is de financiële situatie erg belangrijk, in sommige gevallen kan dat  tot een enorme last worden die jaren kan voortduren..

 

1. LEVENSVERZEKERING "PREVICASER TEMPORAL"

Een levensverzekering met als doel de financiële stabiliteit te waarborgen voor het gehele gezin.

Previcaser Temporal is een levensverzekering die u elk jaar kunt vernieuwen. 
 
GARANTÍES
  • Bij overlijden ongeacht de oorzaak
  • Bij volledige arbeidsongeschiktheid ongeacht de oorzaak
  • Bij dood door ongeval zullen de begunstigden het gedekte kapitaal dubbel uitgekeerd krijgen.
  • Bij permanente volledige invaliditeit tengevolge van een ongeval: de verzekerde krijgt het gedekte kapitaal dubbel uitgekeerd.

 
2.LEVENSVERZEKERING GEZIN

Caser levensverzekering gezin is een goede manier om de financiele toekomst te beschermen tegen  de schade, die onstaat door overlijden of blijvende invaliditeit van een van de twee verzekerden.

GARANTÍES
  • Overlijden. Begunstigde is verzekerd van het gegarandeerde vermogen gedurende de looptijd van het contract als één van beiden sterft  door welke oorzaak dan ook. Tijdens het eerste jaar van de verzekering is uitkering uitgesloten bij  dood door zelfmoord van de verzekerde.
  • Permanente en volledige invaliditeit. Het afgesloten bedrag wordt uitbetaald, tijdens de looptijd van het contract, als één van de twee verzekerden, als gevolg van ziekte of ongeval,  permanent en volledig arbeidsongeschikt wordt.
 

3. LEVENSVERZEKERING AFLOSSING

Caser Aflossing is een  levensverzekering bestemd voor gehele of gedeeltelijke aflossing van een hypotheek of persoonlijke lening in geval van overlijden

GARANTÍES
Bij overlijden: Begunstigde is verzekerd van het gegarandeerde vermogen gedurende de looptijd van het contract als een van beide sterft  door welke oorzaak dan ook. Tijdens het eerste jaar van de verzekering is uitkering uitgesloten bij  dood door zelfmoord van de verzekerde.

Bij permanente en volledige invaliditeit: Het verzekerde bedrag wordt vergoed volgens het aflossingsschema van de lening indien, tijdens de looptijd van het contract, de verzekerde invalide wordt door ziekte of ongeval die, permanente en volledige ongeschiktheid voor een arbeid of beroep, veroorzaakt .