easy-tax-insurances-and-helpdesk

CASER PRIVÉ VERZEKERING

CASER PRIVÉ VERZEKERING

 
Familiedekking voor schade, wettelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en doorlopende reisASSISTENTIE
 

Wettelijke  Aansprakelijkheid:

 
Uitbetaling tot max. € 300.000,-   als compensatie voor schade of letsel veroorzaakt aan derden:
 • Wettelijke aansprakelijkheid familie. Garandeert de vergoeding van schade aan derden veroorzaakt door de verzekerde en/of de gezinsleden, zowel thuis als buitenshuis.
 • Wettelijke aansprakelijkheid opstal. Dekt de schade als gevolg van opstal onderdelen (Bv. Als bij het springen van een waterleiding de flat van de benedenburen onder water loopt)

Rechtsbijstand:

 • Juridische kosten.
 • Caser betaald de juridische kosten  in de volgende gevallen:
 
Civiel- en strafrechtelijke vorderingen veroorzaakt door schade, die gedekt zijn in de polis. 
Dekking voor juridische kosten en uitgaven tengevolge van civielrechterlijke of strafrechtelijk claims, die bij vonnis aan de verzekerde zijn opgelegd. 
 
 

Doorlopende reisASSISTENTIE:

DEKKINGEN:
 
 • Medische kosten gemaakt buiten het land van verblijf en/of het land van nationaliteit.Tot: € 12.000,-
 • Tandheelkundige hulp. Tot: € 300,-
 • Verlenging van het verblijf in een hotel op voorschrift van een arts.( Max. 10 dagen in 4 sterren hotel.)
 • Reis-en verblijfkosten voor begeleiders bij langdurige ziekenhuisopname.( Min. 5 dagen en max. 10 dagen in 4 sterren hotel.)
 • Transfer of repatriëring van zieke of gewonde. (Incl. een begeleider)
 • Transfer of repatriëring van de overledene.
 • Transfer of repatriëring van minderjarige begunstigde.
 • Zending van medicatie in het buitenland.
 • Vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van: echtgenoten, geregistreerde partners, ouders, kinderen, broers en zussen .
 • Vervroegde terugkeer in geval van brand, lekkage van water of gas thuis of in uw   bedrijf.
 • Advies en hulp bij het zoeken naar bagage ten gevolge van diefstal of verlies.
 • Vergoeding voor verlies of beschadiging van bagage. Tot € 300,- per verzekerde en tot max. €  1.500,-  per schadegeval.
 • Voorschot van € 1.500.
 • Het kopen van eerste levensbehoeften tot € 300,- per verzekerde en max. € 1.200,-  per schadegeval.